Amstelveen,
13
oktober
2017
|
09:00
Europe/Amsterdam

VSZ introduceert: Quick Scan voor intermediairs

Intermediairs kunnen mogelijke eigenrisicodragers nog beter adviseren

Samenvatting

VSZ Assuradeuren, specialist op het gebied van 'Eigenrisicodragen Ziektewet- en WGA-verzekering' heeft speciaal voor de intermediair dat adviseert op het vlak van eigenrisicodragen een Quick Scan ontwikkeld. Met dit adviesmodel kan de intermediair samen met een zakelijke klant tot een risicoanalyse komen waarbij vanuit een risicomanagementperspectief gekeken wordt naar schadelastbeperking en optimale inzet van medewerkers.

De risicoanalyse en geformuleerde verzuim- en instroomdoelstellingen worden in dit model getoetst aan de risicohouding van het bedrijf, om zo de uiteindelijke verzekeringsbehoefte van de klant vast te stellen. Vanuit de verzekeringsbehoefte ontstaat een advies op maat. Dit advies op maat visualiseert de situatie van de klant en ondersteunt in het maken van keuzes op dit adviesterrein. Maandelijkse dashboardrapportages zorgen er in 2018 voor dat de geformuleerde doelstellingen ook gemonitord kunnen worden. De VSZ Quick Scan wordt in het vierde kwartaal van 2017 als try-out uitgerold onder de intermediair van VSZ. Ook zal VSZ masterclasses organiseren waarin de intermediair in staat wordt gesteld om nader kennis te maken met deze nieuwe Quick Scan.

Jos Berkemeijer, algemeen directeur van VSZ Assuradeuren: “De afgelopen maanden hebben we in nauwe samenwerking met de intermediair dit risicomanagement model ontwikkeld. Het besluit om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of WGA te worden, vormt voor veel bedrijven vaak een omslagpunt in de cultuur en bedrijfsvoering. Een dergelijk besluit vereist namelijk dat een werkgever het effect van inzetbaarheid van medewerkers op waarde weet te schatten en bereid is daarin te investeren en het resultaat moet kunnen monitoren. VSZ heeft in samenwerking met ActivaSZ een nieuwe aanpak geformuleerd om de intermediair in staat te stellen dit actieve risicomanagement ook daadwerkelijk in te vullen.”

Structurele besparingen en beter inzetbaarheid
De VSZ Quick Scan heeft ten eerste als resultaat dat inzichtelijk wordt dat eigenrisicodragen voor veel meer bedrijven interessant wordt om te overwegen. Ten tweede leidt deze op risicomanagement gebaseerde aanpak tot reële structurele besparingen, daadwerkelijk duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een snel, helder, betrouwbaar, professioneel en passend advies voor het bedrijf.

Boilerplate

Over VSZ

Leidend in het bieden van innovatieve en transparante verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid. VSZ neemt het uitbetalen en re-integreren van de ex- werknemer over van het UWV. VSZ biedt zo een complete oplossing voor de werkgever en helpt de ex- werknemer sneller weer herstellen. De verzekeringsoplossingen die VSZ biedt is verzekeren en re-integreren te combineren. VSZ werkt hierin samen met verschillende gerenommeerde partijen waaronder ActivaSZ, een specialistische en deskundige private uitvoerder van de Sociale Zekerheid.

Klanten van VSZ zijn assurantieadviseurs met sociale zekerheid als aandachtsgebied. VSZ en de aangesloten assurantieadviseurs dagen werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming.