Amsterdam,
02
september
2013
|
15:34
Europe/Amsterdam

Uitzendbranche betaalt de rekening

Samenvatting

Vandaag zijn door het UWV de gedifferentieerde premies gepubliceerd die voor 2014 publiek in rekening worden gebracht. Anders dan in voorgaande jaren worden nu gedifferentieerde premies geheven voor WGAvast, WGAflex en Ziektewet.

Derks: “Ondanks alle ophef voorafgaand vallen de gemiddelde premies en de minimumpremie alleszins mee. Zeker de minimumpremie Ziektewet (0,07%) en WGAflex (0,04%) zal de meeste grote bedrijven een zucht van verlichting doen slaken. Hier is prima mee te leven, tenminste wanneer er geen schade is veroorzaakt in de sociale zekerheid door medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. “

Uitzendsector krijgt vette rekening
Derks: “Gemiddeld genomen dalen de sectorpremies ten opzichte van 2013 met uitzondering van de heffingen die in de uitzendsector worden opgelegd. De grootste klap valt daar. Inmiddels massaal uitgetreden en Eigenrisicodrager Ziektewet geworden en met reden: een maximum premie Ziektewet van 7,77% gecombineerd met een maximum premie WGAflex van 3,28% maakt de uitzendsector de grootste premiebetaler. Flexibiliteit wordt duur in Nederland!

Boilerplate

VSZ Assuradeuren
VSZ Assuradeuren is opgericht door Meijers, makelaars in assurantiën en de mensen achter Acture. Meijers staat in de top 10 van onafhankelijke registermakelaars in assurantiën van Nederland. Meijers adviseert en begeleidt haar cliënten op het gebied van risicomanagement, inkomensbescherming en Employee Benefits Consultancy.

Acture
Acture is de grootste private uitvoerder van de Ziektewet in Nederland met een bewezen trackrecord op schadelastbeheersing.