Amstelveen,
08
juli
2014
|
09:30
Europe/Amsterdam

Twaalf jaar betalen voor arbeidsverzuim nu eindelijk verzekerbaar

VSZ lanceert vernieuwende verzekeringsoplossingen Verzuim, ZW en WGA

Samenvatting

Door de modernisering van de Ziektewet zijn werkgevers tegenwoordig twaalf jaar financieel verantwoordelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van al hun personeel. Daarom lanceert VSZ Assuradeuren als eerste in Nederland een verzekeringsoplossing voor Eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet. Door een vernieuwende combinatie van uitvoering en verzekering biedt deze 12-jaarspropositie werkgevers in de grootzakelijke markt maximale grip op alle arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Voor kleinere organisaties is een eveneens vernieuwende combinatie van verzekeringen voor verzuim en eigenrisicodragen Ziektewet beschikbaar. Bij beide productcombinaties is de werkgever verzekerd van optimale schadelastbeheersing, voor vast én flexibel personeel.

Gaston Merckelbagh
Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van verzekeringen en uitvoering voor Eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA de beste oplossing is. Dit omdat het UWV in mijn ogen geen optimale prestaties levert.
Gaston Merckelbagh

Gaston Merckelbagh, algemeen directeur bij VSZ Assuradeuren: “Werkgevers zijn tegenwoordig maar liefst twaalf jaar lang verantwoordelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van al hun personeel. Dat is nog al wat! Hierdoor vormt werken met bijvoorbeeld flexibel personeel een veel grotere uitdaging dan vroeger. Werkgevers hebben er groot belang bij om de duur van het verblijf in de Ziektewet zoveel mogelijk te beperken, vooral ook om doorstroom naar de WGA te voorkomen. Wie zijn WGA-schadelast wil beheersen, moet daarom zélf werk maken van re-integratie, en in het geval van ZW’ers ook van doorstroompreventie. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van verzekeringen en uitvoering voor Eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA hier de beste oplossing is. Dit omdat het UWV in mijn ogen geen optimale prestaties levert, waardoor werkgevers onnodig hoge kosten moeten maken.”

Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet
VSZ biedt twee vernieuwende verzekeringsoplossingen die een antwoord bieden op deze situatie:

  1. Een combinatie van verzekeringen en uitvoering voor Eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA. Hiermee krijgen grote werkgevers (met een loonsom vanaf € 10 mln.) grip op al hun arbeidsongeschiktheidsrisico’s, inclusief de gevaren van instroom in de ZW en doorstroom vanuit deze regeling naar de WGA.
  2. Een combinatie van een verzekering eigenrisicodragerschap Ziektewet en een verzuimkostenverzekering. Hiermee zijn alle risico’s en re-integratieverplichtingen in de eerste twee ziektejaren gedekt en is iedere werkgever verzekerd van optimale schadelastbeheersing en preventie van WGA-instroom. Ongeacht de aard van het dienstverband.

Twee mogelijke oplossingen voor 12-jaarsregie

09
jul
2014
amweb.nl

VSZ verzekert twaalf jaar betalen voor arbeidsverzuim

09
jul
2014
amweb.nl

Volledig ZW- en WGA-management
Bij de uitvoering van beide verzekeringsoplossingen werkt VSZ Assuradeuren samen met Acture. Dit bedrijf is marktleider private uitvoering sociale zekerheid en kan – als enige – bogen op rapportcijfers die onomstotelijk aantonen dat zijn dienstverlening voor de Ziektewet effectiever is dan de publieke oplossing. Merckelbagh: “Effectieve uitvoering is cruciaal. Een goede oplossing begint altijd met risicobeheersing: zolang die niet goed geregeld is, kan er van effectieve beheersing van de schadelast geen sprake zijn. Bovendien kunnen we werkgevers dankzij deze samenwerking alle zorgen uit handen nemen. De werkgever machtigt Acture om zijn rechten en plichten over te nemen en alle taken uit te voeren die bij de loondoorbetaling en het eigenrisicodragerschap horen. Zo kunnen de specialisten van dit bedrijf maximaal effectief opereren. En, heel belangrijk: de uitbetaling van uitkeringen beschouwen wij altijd als een onderdeel van de uitvoering. Want deze directe relatie tussen de werknemer en de uitvoerder schept naar onze overtuiging de beste kansen op reactivering en het creëren van loonwaarde.”