Amstelveen,
13
oktober
2014
|
09:42
Europe/Amsterdam

Terugstappen naar publiekbestel WGA moet minder interessant worden

VSZ introduceert oplossing ter beperking van WGA uitkeringslast

Samenvatting

VSZ heeft in samenwerking met Nationale Borg en Acture een nieuwe dienst ontwikkeld die werkgevers (> 250 werknemers) in staat stelt de kosten voor het eigen risicodragerschap te beheersen. Dit door de expertise van Acture te gebruiken voor het beperken van de uitkeringslast en de noodzakelijke garantstelling te borgen. Op de lange termijn zorgt dit voor lagere kosten, een betere spreiding van lasten in de tijd en op korte termijn een cashflow voordeel dat beter is dan bij terugstappen in het publieke bestel.

Meer dan 50% van de eigen risicodragers in de WGA staan op het punt de afweging te maken tussen privaat verzekerd blijven of terugkeren naar het publieke bestel. De verzekeringspremie is afgelopen jaren fors naar boven bijgesteld terwijl aan de andere kant bij terugstappen men op korte termijn een aanzienlijk cashflow voordeel kan behalen.

Meer dan 50% van de eigen risicodragers in de WGA staan op het punt de afweging te maken tussen privaat verzekerd blijven of terugkeren naar het publieke bestel. De verzekeringspremie is afgelopen jaren fors naar boven bijgesteld terwijl aan de andere kant bij terugstappen men op korte termijn een aanzienlijk cashflow voordeel kan behalen.

Bedrijven betalen in het publieke bestel na terugkeer vrij lang de minimale premie. Daarna wordt de rekening gepresenteerd en zitten bedrijven in de situatie dat ze bijna geen eigen risicodrager kunnen worden omdat ze een “schuld” hebben opgebouwd die in één keer moet worden gefinancierd. (Als gevolg van het feit dat zij in één keer de toekomstige uitkeringen van de ingegane WGA gevallen en de zieken (inloop) moeten financieren. Uitstappen lijkt dan duur en beïnvloed de cashflow op korte termijn negatief. Hierdoor komen ze in dezelfde situatie als bedrijven die nu nog in het publieke bestel zitten en die een hoge gedifferentieerde premie betalen maar voor wie uitstappen vrijwel onmogelijk is door de hoge koopsom die zij moeten betalen voor het inlooprisico.

Groot nadeel van terugstappen is dat de re-integratie verantwoordelijkheid bij het UWV en de werknemer ligt en de werkgever daar geen invloed meer op kan uitoefenen. Daardoor wordt de uitkeringslast nog groter en is terugstappen, op lange termijn bezien nog onvoordeliger. Bedrijven zijn gebaat met een gelijkmatige verdeling van de aan hen toegerekende lasten in de tijd. Dit is de reden dat bedrijven met een lange termijn visie vaak niet terugstappen in het publieke bestel maar of het risico verzekeren of het risico zelf nemen en daarnaast een garantieverzekering afsluiten.

De kosten voor een garantieverzekering zijn lager dan de minimumpremie die men in het publieke bestel betaalt. De uitkeringslast komt wel direct voor rekening van de bedrijven. Bedrijven die tot nu toe verzekerd zijn geweest krijgen pas in 2017 te maken met deze uitkeringslast waarvoor dan ook een voorziening moet worden gevormd. Deze oplossing zorgt er voor dat de lasten in de tijd worden gespreid en dat er op korte termijn sprake is van een verbetering van de cashflow, zelfs nog beter dan bij terugstappen in het publieke bestel.

VSZ: Oplossing ter beperking WGA-uitkeringslast

13
okt
2014
vvponline.nl