Amstelveen,
26
juli
2018
|
14:35
Europe/Amsterdam

Innovaties en ontwikkelingen in 2018!

Samenvatting

De kans is groot dat u deze nieuwsbrief van VSZ leest op het moment dat u net terug bent van vakantie. Wij hopen u hiermee inspiratie te geven voor de tweede helft van 2018. Het is de tweede editie van ‘innovatie en ontwikkelingen in 2018’. In nauwe samenwerking met u bouwen wij aan de toekomst waar u als adviseur het best mogelijke advies kunt geven aan uw cliënt. Zodat werkgever en werknemer hiervan profiteren. Hieronder leest u hier meer over.

Risicomanagement voor Inkomen was in 2017 en blijft in 2018 ons vertrekpunt. In de intermediair-masterclasses die VSZ in 2017 organiseerde en de intermediairdagen van 2018, gaf u aan dat u ‘Risicomanagement’ als zeer belangrijk bestempelt. Onze ambitie blijft onveranderd om gezamenlijk de implementatie van Risicomanagement waar te gaan maken op basis van de wensen en risicohouding van de werkgever. De Quick Scan, Bulk Quick Scan en Expeditie ERD zijn hieruit voortgekomen. In deze nieuwsbrief leest u hier alles over. Hebben wij uw interesse weer gewekt?

Luisteren en innoveren
De twee eigenschappen die VSZ onderscheidend maken zijn:

  • Luisteren: Actief luisteren naar de wensen van de adviseur
  • Innoveren: Aan de hand van deze wensen samen met de intermediair innovatieve voorstellen en

‘tools’ ontwikkelen op weg naar een WGA- en ZW ERD ideaalwereld voor de

werkgever

Een doorkijkje naar de ideaalwereld?
Wij innoveren zo op een vijftal gebieden: inzicht, commitment, maatwerk, herstel en sturing. Wat zijn op deze gebieden de onderdelen van de ideaalwereld die wij voor u hebben klaarstaan?

  1. Inzicht: Onze nieuwe Quick Scan geeft de CFO/HR-directeur al op basis van geringe input een goed inzicht in de kosten en risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
  2. Commitment: Een nieuw doelstellingenmodel met concrete afspraken over kostenverlaging en een daaraan gekoppelde mogelijke premieverlaging (al na 1 jaar).
  3. Maatwerk: Twee nieuwe premiemethodiek voorstellen als basis, daarnaast staan allewensen van de werkgever centraal en leveren wij maatwerk.
  4. Herstel: Dienstverlening met aantoonbare kostenverlaging, met natuurlijk hart voor de belangen van de medewerker en de werkgever, zonder ruimte voor vrijblijvendheid.
  5. Sturing: Naast de Pré WGA Scan ook de nieuwe Intermediair Dashboardrapportage.

In een aantal nieuwsberichten nemen wij u de komende maanden mee in hoe onze producten en diensten er voor u en de werkgever uitzien. Dit nieuwsbericht gaat over Inzicht en onze Quick Scan. Voldoet deze ideaalwereld ook aan uw wensen en wilt u samen met ons hieraan werken? Lees dan verder!

Inzicht en onze Quick Scan
In 2017 is onze Quick Scan (QS) gebouwd en het eerste halfjaar van 2018 hebben wij deze samen met u in de praktijk getest. De scan levert, met de input van een beperkte set gegevens, uitgebreide inzichten op. Inzichten voor de Financieel Directeur en HR Directeur om de impact van ERD te kunnen overzien. Het kenmerkende onderscheid is de combinatie van risicomanagement en commercie. Op basis van de wensen en risicohouding van de werkgever, presenteert u de financiële opbrengsten en risico’s van ERD met daarbij gekoppeld inzicht in de beste verzekeringsoplossing.

Er kan nog veel over de scan geschreven worden, maar wij dagen u gewoon uit om deze te gaan gebruiken. U ziet dan wat een ongekende inzichten het model biedt en de talloze mogelijkheden om te gebruiken in adviesgesprekken. Het enthousiasme om de Quick Scan te gaan gebruiken, heeft er ook voor gezorgd dat een aantal adviseurs al werken met het model. Een berichtje naar uw accountmanager (gegevens onderin deze nieuwsbrief) zorgt ervoor dat u er ook mee kunt gaan werken.

Bulk Quick Scan: handig in acquisitiefase
De doorontwikkeling van het afgelopen halfjaar heeft ook de BulkQS opgeleverd. Dit houdt in dat wij u van ieder bedrijf in Nederland, met meer dan 250 werknemers, de output van de QS kunnen leveren. Het bedrijf hoeft geen klant van u te zijn, uit openbare bronnen halen wij de belangrijkste gegevens voor u. Van deze groep kunnen wij u dus de inzichten leveren alsof u CFO of HR directeur van het bedrijf bent en u voor de keuze staat “Privaat of Publiek”? Dit kan u dus goed helpen op het moment dat u in de offerte of acquisitiefase zit. U betaalt hiervoor geen kosten. Voor meer informatie hierover neem contact op met uw accountmanager van VSZ.

Expeditie ERD
Naast de Quick Scan en de Bulk Quick Scan zijn wij actief blijven luisteren en innoveren. Hieruit is de Expeditie ERD ontstaan. Deze expeditie bestaat uit zeven workshops waarin u optimaal wordt voorbereid om te adviseren over ERD . Het is een mix van kennissessies en trainingen van commerciële vaardigheid. Het uiteindelijke doel van de expeditie is om gedurende het traject twee grootmarkt klanten te adviseren op ERD. De eerste expeditie is inmiddels volgeboekt. In oktober start de tweede expeditie, inschrijving hiervoor of informatie hierover is te verkrijgen bij uw accountmanager.
 

Intermediairdagen
Wij informeren u via onze nieuwsbrief niet alleen over onze innovaties en ontwikkelingen. Wij komen het u ook graag laten zien op een van onze Intermediairdagen. In april en mei van dit jaar zijn er vier intermediairdagen geweest. Dit was een groot succes, gemiddeld hebben wij een eindcijfer 8,4 van u gekregen. Voorjaar 2019 zijn er weer intermediairdagen. Alle ervaringen uit de QS/ Bulk QS/ Expeditie ERD en overige innovaties zullen wij dan weer met u delen.

Nieuwe COO
Het team van VSZ breidt zich langzaam uit. Inmiddels zijn wij met 13 personen waaronder de nieuwe COO Stefan de Reus. Stefan is gevolmachtigd agent en brengt al zijn ervaringen met zich mee die hij onder andere bij Waard Verzekeringen BV heeft opgedaan.

Offerteseizoen is geopend
Wij merken dat het offerteseizoen voor de ronde 1-1-19 inmiddels geopend is. Offerteverzoeken stromen bij ons binnen. Dit betekent dat de adviseur geloof heeft in de aankomende uittredingsronde. De verse (nog niet definitieve) signalen van Het Verbond van Verzekeraars duiden erop dat het voorgenomen besluit van tien naar vijf jaar niet doorgaat. Dit betekent dat de adviseur geen belemmeringen ziet om vol in te zetten op de aankomende ronde. Offerteverzoeken kunt u sturen naar relatiebeheer@vszassuradeuren.nl. Zoals u van ons gewend bent ontvangt u dan binnen enkele dagen een offerte.

Tot slot

Wij luisteren naar uw wensen en werken graag met u samen aan de ideaalwereld voor WGA- en ZW ERD! Met de QS, de Bulk QS en Expeditie ERD zijn wij weer wat stappen dichterbij gekomen. Over de andere onderdelen van de keten informeren wij u graag in de volgende nieuwsbrief!

Contact

Neem voor al uw vragen over ERD contact op met:

André Hackmann a.hackmann@vszassuradeuren.nl 06-11218723

Harry Korsten h.korsten@vszassuradeuren.nl 06-11275805

Marcel Tol m.tol@vszassuradeuren.nl 06-52852494