Amstelveen,
09
december
2014
|
15:36
Europe/Amsterdam

Nieuwsbrief VSZ Assuradeuren (december 2014)

 

Beschikking gedifferentieerd premiepercentage Whk 2015: mooie advieskans

De Belastingdienst heeft uw klanten recent de Beschikking loonheffing gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 2015 toegestuurd. Het controleren van deze beschikking vormt voor u een mooie advieskans. Zorg in ieder geval dat wij zo spoedig mogelijk een kopie van de beschikking ontvangen als uw klant via VSZ een verzekering heeft lopen of heeft aangevraagd.

Let op beperkte bezwaartermijn

De beschikking Whk bevat de publieke premiepercentages Ziektewet-flex, WGA-flex en WGA-vast voor 2015. Het is verstandig deze premies op korte termijn samen met uw klant te controleren. De Belastingdienst hanteert een zeer beperkte bezwaartermijn (enkele weken na dagtekening van ontvangst). Wilt u bezwaar maken, dan kunt u bij VSZ terecht voor een sjabloon (pro forma) bezwaar gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) 2015. Wij helpen u graag verder!

Heeft uw relatie een verzekering lopen bij VSZ? Dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk een kopie van de beschikking.

Heeft uw relatie een ERD Ziektewetverzekering aangevraagd per 01-01-2015? Ook dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk een kopie, zodat we de polis kunnen opmaken.

Heeft een van uw relaties interesse in een verzekering via VSZ? Stuur dan de beschikking en het inventarisatieformulier naar offerte@vszassuradeuren.nl. Wij sturen u daarna zo spoedig mogelijk een offerte toe.

 

 

Ziek uit dienst melden: wijs uw klant op de instructiekaart

Wij merken dat eigenrisicodragers voor de Ziektewet die via ons verzekerd zijn, hun Ziek uit dienstmeldingen niet altijd correct en tijdig doorgeven. Dit is wel van groot belang voor optimale schadelastbeheersing. Daarom vragen wij u om de instructiekaart (nogmaals) bij uw relaties onder de aandacht te brengen.

Ziekte direct doorgeven aan Acture

Als een werkgever eigenrisicodrager is geworden voor de Ziektewet, hoeft hij geen ziek uit dienstmeldingen meer te doen bij UWV. Maar het is natuurlijk wel van belang dat er vanaf dag één actie op het ziektegeval wordt ondernomen. Heeft uw klant een ERD Ziektewetverzekering afgesloten via VSZ, dan moet hij ziekte om die reden direct doorgeven aan Acture, de private uitvoerder waar wij mee samenwerken. Onze Instructie ziek uit dienst melding geeft precies aan wat de werkgever wanneer moet doen. U vindt deze instructiekaart hier.

 

 

Naverrekening over 2014 komt in zicht

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden, en daarmee ook het moment waarop wij de naverrekening over 2014 uitvoeren. Om het naverrekeningsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, sturen wij u eind januari de instructie en opvraagbrief voor uw relaties. Van de berekening hangt uiteraard ook de definitieve omvang van uw provisie af.

Van voorschot naar definitieve premie

Voorafgaand aan een kalenderjaar betalen uw relaties een premie voor hun verzekering(en), de voorschotpremie. Deze premie hebben wij destijds berekend op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar waren. Pas na afloop van het kalenderjaar weet uw relatie precies hoeveel medewerkers er werkelijk in dienst waren, hoeveel loon die hebben ontvangen en wat de verzuimkosten waren. Bij de naverrekening bepalen wij op basis van de precieze gegevens de definitieve premie voor het afgelopen jaar.

Twee mogelijke uitkomsten

Bij de naverrekening zijn twee uitkomsten mogelijk:

  • Uw relatie heeft vooraf teveel premie betaald: dan krijgt zij uiteraard geld van ons terug.
  • Uw relatie heeft vooraf te weinig premie betaald: dan moet zij nog premie bijbetalen.

Deze systematiek geldt vanzelfsprekend ook voor de provisie die u als adviseur over het afgelopen jaar heeft ontvangen.