Amstelveen,
28
maart
2014
|
09:00
Europe/Amsterdam

KVGO eerste branche die zich privaat verzekert voor Ziektewet

Samenvatting

Mercer, het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) en assuradeur VSZ hebben een mantelovereenkomst getekend voor het eigen risicodragerschap voor de Ziektewet. Het KVGO is hiermee de eerste die voor een branchbrede aanpak kiest als het gaat om eigen risico dragen voor de Ziektewet.

Gaston Merckelbagh
Als eerste branche in Nederland heeft het KVGO een branche brede aanpak voor het eigen risico dragen voor de Ziektewet. Het KVGO draagt hiermee bij aan de inzetbaarheid van (ex-) werknemers die met een tijdelijk contract ziek uit dienst zijn gegaan.
Gaston Merckelbagh

Door het tekenen van de mantelovereenkomst draagt het KVGO bij aan de inzetbaarheid van (ex-) werknemers die met een tijdelijk contract ziek uit dienst zijn gegaan. Leo Bil , Eigen risico dragen Consultant bij Mercer: ‘Mercer is heel blij met de gesloten mantelovereenkomst. We zien dit als een grote stap vooruit omdat er nu op brancheniveau aandacht wordt besteed aan het inzetbaar houden van (ex-) werknemers. Het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen zet nu als eerste de stap en wij zijn er van overtuigt dat meerdere zullen volgen.’

Werkgever draagt bij aan duurzame inzetbaarheid
Samen met het KVGO en Mercer ontwikkelde VSZ een verzekeringsoplossing die ervoor zorgt dat de werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan beter worden begeleid en gere-integreerd. Daardoor zijn de risico’s en is de premie lager dan bij het UWV. Tegelijkertijd wordt het risico op instroom in de WGA beperkt. Grote bedrijven worden nu al op grote schaal eigen risicodrager en besparen op deze manier miljoenen, als gevolg van een betere begeleiding en re-integratie van de ex-werknemer die ziek uit dienst zijn gegaan. Dit resulteert in een lagere schadelast ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid, die sinds januari 2014 aan bedrijven wordt toegerekend. ‘Kleine bedrijven kunnen niet zonder een verzekering eigen risicodrager worden, omdat ze dan een te groot financieel risico lopen. Door branchebreed samen te werken, kun je als kleiner bedrijf toch bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers; iets waar tot op heden nog te weinig aandacht voor was bij de verschillende brancheverenigingen’, aldus Leo Bil.

Meer brancheverenigingen volgen
Gaston Merckelbagh, algemeen directeur bij VSZ Assuradeuren: “Steeds meer zien we dat brancheorganisaties hun leden te hulp schieten. We zien dat zij zich realiseren wat de consequenties zijn van nieuwe wet- en regelgeving. Daadwerkelijk beheersen van de schadelast is cruciaal omdat de financiële gevolgen voor veel ondernemingen groot kunnen zijn. Je kan zo maar tien jaar lang moeten betalen voor een werknemer die maar even bij jou in dienst is geweest. Vandaar dat wij de leden van het KVGO een oplossing aanbieden zodat een duurzame inzetbaarheid van personeel gegarandeerd is en zij zo grip krijgen op de gevolgen en verantwoordelijkheden die voortkomen uit de nieuwe Ziektewet. Aan ons de taak samen met Acture, private uitvoerder van de ziektewet, de werkgever uit te dagen en hem zijn verantwoordelijkheid te laten nemen in het organiseren van de sociale zekerheid binnen zijn onderneming. Het KVGO loopt als branche voorop en ziet de risico’s maar ook de kansen voor de leden”.