Amstelveen,
07
maart
2018
|
12:45
Europe/Amsterdam

Innovaties en ontwikkelingen in 2018!

Samenvatting

In dit bericht wil VSZ u graag meenemen in hoe wij in 2018 in samenwerking met u de ‘ideaalwereld’ voor u en de werkgever bouwen. In de intermediair-masterclasses die VSZ in 2017 organiseerde, gaf u aan dat u het vertrekpunt ‘Risicomanagement’ volledig omarmde. In 2018 staan we gezamenlijk voor de uitdaging de implementatie van dat Risicomanagement waar te gaan maken op basis van de wensen en risicohouding van de werkgever. Hebben wij uw interesse gewekt?

Luisteren en innoveren
De twee eigenschappen die VSZ onderscheidend maken zijn:

 • Luisteren: Actief luisteren naar de wensen van de intermediair.
 • Innoveren: Aan de hand van deze wensen samen met de intermediair innovatieve voorstellen en ‘tools’ ontwikkelen op weg naar een WGA- en ZW ERD ideaalwereld voor de werkgever.

Ideaalwereld
Hoe ziet die ideaalwereld er volgens de intermediair en ons uit?

 1. Inzicht: Advies geven over ERD-advies is complex, inzicht bij de werkgever leidt tot bewustzijn en het kunnen nemen van onderbouwde besluiten.
 2. Commitment: Concrete doelstellingen formuleren en daarop sturen zorgt voor lagere kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 3. Maatwerk: ERD-oplossingen gericht op de wensen en risicohouding van de werkgever; ‘standaard’, innovatief en efficiënt als basis en ‘maatwerk’ in de grootmarkt waar dat passend is.
 4. Herstel: Actief werken aan herstel, met oog voor de belangen van de werknemer en werkgever, zonder dat er sprake is van vrijblijvendheid.
 5. Sturing: Ieder kwartaal inzicht in de ontwikkeling van de schadelast en indien nodig tijdig bijsturen.

Wij innoveren zo op een vijftal gebieden: inzichtcommitmentmaatwerk,herstel en sturing. In een aantal nieuwsberichten nemen wij u de komende weken mee in hoe onze producten en diensten er voor u en de werkgever uitzien. Dit nieuwsbericht gaat over Sturing met hulp van de Pré WGA Scan. Voldoet deze ideaalwereld ook aan uw wensen en wilt u samen met ons hieraan werken?

Sturing & Pré WGA Scan met Individueel Adviesrapport
De Pré WGA Scan is een risicoscan die onze dienstverlener ieder kwartaal bij en voor de werkgever uitvoert. Van alle zieke medewerkers worden de relevante gegevens opgevraagd. Op basis van de beschikbare data van meer dan 100.000 ziekmeldingen per jaar, is bekend wat de specifieke kenmerken zijn van medewerkers die een verhoogde kans hebben op doorstroming naar de WGA. Met behulp van deze scan kan van iedere ziekgemelde medewerker bepaald worden hoe groot de kans is op WGA-instroom en wat de mogelijk te verwachten schade is.De groep met verhoogde kans op instroom wordt in de vorm van een Individueel Adviesrapport gepresenteerd aan de werkgever. Alle richtlijnen rondom privacy worden hierbij scherp in de gaten gehouden. De werkgever kan met deze informatie sturen en daarmee zo veel mogelijk voorkomen dat werknemers de WGA instromen. Extra aandacht en inspanning op deze potentiele risicogroep kan de werkgever zelf organiseren of hij besteedt dit uit . Met het toepassen van deze scan heeft de werkgever een krachtig instrument in handen om substantiële kostenbesparingen te realiseren. 

Sturing & Uitgebreid Adviesrapport
Voor de bedrijven met meer dan circa 20 miljoen loonsom wordt op basis van dezelfde Pré WGA Scan een Uitgebreid Adviesrapport gemaakt. In dit rapport wordt op meerdere niveaus (bedrijfsonderdeel, afdeling en functiegroep) teruggekoppeld waar WGA instroom wordt verwacht. Maar ook wordt gekeken hoe groot de verwachte schade is en hoe die instroom en schade zich verhouden tot de geformuleerde doelstellingen. Dit geeft directie en management het stuur in handen om de WGA instroom en -schade te minimaliseren. Als er toch instroom in de WGA heeft plaatsgevonden, dan dient de werkgever in specifieke situaties een voorziening op de balans op te nemen. Deze berekening wordt ook standaard in dit adviesrapport opgenomen.Vanzelfsprekend worden de privacyrichtlijnen ook in dit Uitgebreid Adviesrapport, strikt opgevolgd. Dit adviesrapport komt daarom niet bij VSZ of de intermediair terecht. Voor de intermediair hebben wij een aparte dashboardrapportage. Hierover wordt u in een latere nieuwsbrief nog geïnformeerd. 

Kosten zijn voor rekening van VSZ
Wij vinden het als VSZ belangrijk dat de werkgever optimaal ondersteund wordt om potentiele WGA-instroom te voorkomen en neemt de kosten voor het Individuele en Uitgebreide Adviesrapport inclusief voorzieningenberekening volledig voor onze rekening. In het verleden werd voor het Individuele Advies rapport € 150,= bij de werkgever in rekening gebracht. 

Een doorkijkje naar de rest van de ideale wereld?
Wat zijn nog andere onderdelen van die ideale wereld die wij voor u klaar hebben staan?

 1. Inzicht: Onze nieuwe Quick Scan geeft de CFO/HR-directeur al o.b.v. geringe input een goed inzicht in de kosten en risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
 2. Commitment: Een nieuw doelstellingenmodel met concrete afspraken over kostenverlaging en een daaraan gekoppelde mogelijke premieverlaging (al na 1 jaar).
 3. Maatwerk: Twee nieuwe premiemethodiek voorstellen als basis, daarnaast staan alle wensen van de werkgever centraal en leveren wij maatwerk.
 4. Herstel: Dienstverlening met aantoonbare kostenverlaging, met natuurlijk hart voor de belangen van de medewerker en de werkgever, zonder ruimte voor vrijblijvendheid.
 5. Sturing: Naast de Pré WGA Scan ook de nieuwe Intermediair Dashboardrapportage.

In onze volgende nieuwsberichten, die u de komende weken van ons ontvangt, zullen wij u hier weer uitgebreid over informeren.

Save the Date!
Wij informeren u niet alleen via onze nieuwsbrief over onze innovaties en ontwikkelingen. Wij komen het u ook graag laten zien op een van onze Intermediairdagen. Op deze dagen kunt u zelf ‘aan de knoppen zitten’ om zo ook daadwerkelijk gevoel te krijgen bij wat de ontwikkelde voorstellen en ‘tools’ voor uw klanten kunnen betekenen en hoe u die kunt inzetten om de toegevoegde waarde van uw advies verder te vergroten. Uiteraard leren wij als VSZ op deze dagen graag weer van uw ervaringen en input, om zo onze dienstverlening naar u nog verder te optimaliseren.Voor de VSZ Intermediairdagen zijn de volgende data gepland:

 • Noord 10 april
 • Zuid 12 april
 • Oost 16 april
 • West 19 april

Wij vragen u deze data alvast in uw agenda te noteren. Er is gezien de innovatieve onderwerpen, bewust gekozen voor een interactief PE-waardig dagprogramma tussen 9.30 en 16.30 uur, inclusief een verzorgde lunch. Wij zullen ervoor zorgen dat u na afloop weer vol inspiratie naar huis gaat!De definitieve uitnodiging waarin wij u informeren over de precieze locaties volgt snel!
 

Tot slot
Wij luisteren naar uw wensen en werken graag met u samen aan de ideaalwereld voor WGA- en ZW ERD! Die wereld bestaat uit een reeks van commerciële voorstellen en ‘tools’ gericht op het verlagen van de kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Pré WGA Scan en adviesrapporten zijn een effectief en preventief middel in het beheersen van deze kosten. Over de andere onderdelen van de keten informeren wij u graag in de volgende nieuwsbrief!

Contact
Bent u benieuwd hoe ons vernieuwde Adviesrapport er uitziet of heeft u andere vragen n.a.v. dit bericht? Neem dan contact op met:
André Hackmann  a.hackmann@vszassuradeuren.nl 06-11218723
Harry Korsten  h.korsten@vszassuradeuren.nl 06-11275805
Marcel Tol  m.tol@vszassuradeuren.nl 06-52852494