Amsterdam,
25
september
2013
|
11:30
Europe/Amsterdam

Gaston Merckelbagh nieuwe directeur VSZ Assuradeuren

Samenvatting

Gaston Merckelbagh (41) zal per 1 oktober aantreden als algemeen directeur van VSZ Assuradeuren. Merckelbagh is afkomstig van Aegon waar hij werkzaam was als Account Director. De nieuwe directeur heeft als opdracht de dienstverlening verder uit te breiden. Merckelbagh neemt de taken over van Maudie Derks die deze functie hiervoor interim vervulde. Derks richt zich nu weer volledig op haar taken als algemeen directeur van Acture.

Merckelbagh: “De roep om kwalitatieve verzuim- en re-integratiedienstverlening zal de komende jaren steeds sterker klinken. Het bedrijfsleven krijgtmeer een private verantwoordelijkheid bij het opvangenvan ziekteverzuim en instroom in de WIA. Bij VSZ denken en acteren we vanuit de uitvoering van de sociale zekerheid. VSZ kan organisaties helpen met duurzame processen om ziekte van werknemers op te vangen. Hiermee kunnen we als VSZ echt het intermediairondersteunen. Ik geloof in hetgeen VSZ wil zijn, te weten de meeste gewaardeerde private verzekeraar op het vlak van sociale zekerheid.”

Hij vervolgt:“Ik zie dat VSZ inspringt op de behoefte die in de markt is ontstaan. Het privaat verzekeren van sociale zekerheid is de toekomst en VSZ heeft de expertise in huis om de juiste dienstverlening te leveren. De komende tijd wil ik ervoor zorgen dat het datacentrum van VSZ zich nog verder uitbreidt. De analyse van die data kunnen we inzetten om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor bestaande problemen. Productontwikkeling is een van de peilers van VSZ.”

Het vorig jaar opgerichte VSZ Assuradeuren kan de vraag naar offertes, om de voordelen te berekenen naar het privaat verzekeren van de Ziektewet nauwelijks aan.  Per 2013 is de werkgever direct  verantwoordelijk geworden voor de kosten van de Ziektewet. Met de introductie van de Wet BeZaVa (Wet Beperking Ziekte en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) betaalt een werkgever meer premie als ex- werknemers langer in de