Amstelveen,
19
september
2017
|
09:50
Europe/Amsterdam

Accountmanagement team VSZ Assuradeuren wordt versterkt

Samenvatting

André Hackmann en Harry Korsten gaan het accountmanagement van VSZ assuradeuren versterken. Harry Kosten treedt per medio september als accountmanager in dienst van VSZ en André Hackmann, als opvolger van Nico Bronkhorst, per 1 oktober 2017. 

Harry Korsten heeft tot september 2016 bij Rabobank Corporate Insurance een jarenlange ervaring opgebouwd als riskconsultant en consultant sociale zekerheid. Het afgelopen jaar was hij actief als directeur en mede-eigenaar van Business Health Support Risicofinanciering. 

André Hackmann komt van arbodienst en gezondheidsnetwerkorganisatie Zorg van de Zaak, waar hij laatstelijk de functie van manager verzekeraars en volmachten vervulde. Voor 2015 was André onder meer manager Inkomens- en Schadeverzekeringen en Manager Sales bij Generali.

Met de komst van beide accountmanagers versterkt VSZ als gevolmachtigd agent de ondersteuning van het professionele intermediair op het gebied van Sociale Zekerheid.

 

Boilerplate

Over VSZ
VSZ staat voor Verzekeren Sociale Zekerheid. VSZ is een gevolmachtigd agent die namens diverse risicodragers onder eigen label en in samenwerking met onder meer uitvoerder ActivaSZ unieke en innovatieve verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid aanbiedt. VSZ onderscheidt zich van andere verzekeraars doordat het risicomanagement en inzetbaarheid van werknemers centraal stelt. De producten en dienstverlening van VSZ stellen het met VSZ samenwerkend intermediair in staat om de dienstverlening aan werkgevers te optimaliseren. Dit gebeurt door werkgevers inzicht te geven in de risico's op het gebied van Sociale Zekerheid, deze risico's te beheersen door middel van actieve schadelast- en reïntegratiedienstverlening en tenslotte door die risico's die een werkgever niet zelf kan dragen, te verzekeren. Klanten van VSZ zijn assurantieadviseurs met sociale zekerheid als aandachtsgebied. VSZ en de aangesloten assurantieadviseurs dagen werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming.

Accountmanagement VSZ Assuradeuren

19
sep
2017
www.schade-magazine.nl